Blackjackin säännöt ja pelistrategiat

Pöytäpelien aateliin lukeutuva blackjack on upea yhdistelmä tuuria, tietoa ja taitoa. Oikea pelistrategia kantaa usein hedelmää ja tie voittoihin on avoinna huolellisen taktikoinnin avulla.

Blackjack vaikuttaa lähtökohtaisesti yksinkertaiselta. Onhan tarkoituksena saada korttien kokonaissummaksi 21, tai päästä sitä mahdollisen lähelle, lähemmäksi kuin jakaja, kuitenkaan lukua ylittämättä. Edellä mainitussa lauseessa piileekin blackjackin ydin: tarkoituksena ei ole niinkään tismalleen lukuun 21 pääseminen, vaan se, että lukua pääsee jakajaa lähemmäksi. 

Kannattaa siis pyrkiä saamaan käsi, jonka kuvittelee päihittävän jakajan käden.

Blackjack - jätkä ja ässä

Blackjackin kerroksellisuus perustuu strategioihin ja peliin on suorastaan mahdotonta kyllästyä. Erilaisten metodien testaaminen on mielenkiintoista ja pelistä saa irti uusia ulottuvuuksia jokaisen pelituokion myötä. Yksikään pelikerta ei ole samanlainen.

Muutaman matemaattisen perussäännön ja oikein valitun strategian avulla blackjack-voittomahdollisuutensa voi kasvattaa tai ainakin parantaa. Parin tunnin uhraaminen sääntöjen ja matemaattisten todennäköisyyksien opetteluun on toisin sanoen sangen kannattava ajatus. Pelaajan tulee ymmärtää, mihin talon etu perustuu, millaisia etuja pelaajalla on ja kuinka niitä voi soveltaa talon edun kutistamiseksi.

Viisainta on tutustua heti alkajaisiksi ainakin pehmeisiin ja koviin käsiin sekä pareihin ja Hi-Lo-laskentajärjestelmään, joka on blackjack-strategioista kaikkein yksinkertaisin ja helpoimmin omaksuttava.

Blackjack ja pelimerkkejä

Seuraavien rivien myötä sukellamme blackjack-strategioiden kiehtovaan maailmaan. Otamme selvää tästä lukuisia variantteja sisältävästä pelistä, joka vetoaa korkeiden voittomahdollisuuksiensa vuoksi niin aloitteleviin pöytäpelureihin kuin ammattimaisiin high roller -pelaajiin.

Mikä ihmeen blackjack?

Blackjackin perusajatus on varsin selkeä: pelaajan tarkoituksena on tähdätä siihen, että oma käsi osuu mahdollisimman lähelle lukua 21, kuitenkaan ylittämättä sitä. Pelissä kilpaillaan samanaikaisesti jakajaa vastaan, sillä pelaaja pyrkii siihen, että jakajan käsi jää mahdollisimman kauaksi maagisesta numerosta 21 ja mielellään ylittää sen.

Pelin kulku:

1. Pelaajat asettavat pöytään panoksensa.
2. Jakaja jakaa myötäpäivään kaikille pelaajille ja itselleen kaksi korttia, yhden kortin kerrallaan. 
3. Pelaajien molemmat kortit ovat kuvapuoli ylöspäin, jakaja paljastaa vain ensimmäisenä jaetun korttinsa. 
4. Pelaaja pyytää jakajalta uusia kortteja, kunnes
· on tyytyväinen niiden yhteenlaskettuun summan
· ylittää luvun 21 ja häviää panoksensa. 

Blackjackpöytä ja jakaja

Entäpä jakaja?

Jakajaan ja pelaajaan sovelletaan eri sääntöjä. Säännöissä esiintyy kasinokohtaista vaihtelua, mutta perusperiaatteena on se, että:

· jakaja pelaa aina vasta muiden pelaajien jälkeen
· jakajan on otettava uusi kortti aina siihen saakka, kunnes hänen korttiensa yhteissumma on vähintään 17
· Mikäli jakaja ylittää luvun 21, eli lyö yli, hän häviää.

Jakajalla on lähtökohtaisesti huomattava etu siksi, että hänen vuoronsa on pelaajan tai pelaajien tehtyä päätöksensä. Taloa edustavan jakajan kannalta ainoa miinus on se, että hänen on otettava lisää kortteja lukuun 17 saakka, vaikka hän päihittäisi pelaajan pienemmälläkin kädellä. Lukuun 17 päästyään jakaja ei saa ottaa lisäkortteja.

Perinteisessä blackjack-pelissä käytetään niin kivijalkakasinolla kuin verkossakin yhdestä kahdeksaan korttipakkaa, joista kussakin on 52 korttia. Jokerit eivät ole toisin sanoen mukana. Korttien arvot menevät siten, että numerokortit (2-10), vastaavat korttiin merkittyä lukua. Kuvakorttien arvo on puolestaan ässää lukuun ottamatta 10 ja ässä on pelaajan valinnan mukaisesti joko 1 tai 11. 

Korttien arvot Blackjackissa

· Numerokortit: kortin numero osoittaa sen arvon
· Kuvakortit: kaikkien kuvakorttien arvo on 10
· Ässä: pelaaja valitsee, onko ässä 1 vai 11.

Karkeasti kiteytettynä blackjack-kädet ovat jaettavissa strategiaa ajatellen kolmeen eri ryhmään: koviin käsiin, pehmeisiin käsiin ja pareihin. Mutta mitä näillä oikein tarkoitetaan? 

MIkä on kova käsi ja miten se pelataan?

Kova käsi on mikä tahansa käsi, jossa ei ole kahden ensimmäisen kortin jaon jälkeen ässää, tai jossa ässän arvo on 1, eikä 11.

Miten kova käsi pelataan oikein? Tarkastellaan suositeltuja toimenpiteitä tarkemmin pelaajan käden arvon mukaan.

Pehmeä käsi

Pehmä käsi on mikä tahansa käsi, jossa on ässä ja joka ei voi mennä yli yhdellä lisäkortilla. Esimerkkejä pehmeistä käsistä: A ja 7 (8 tai 18), A ja 4 (5 tai 15) ja niin edelleen. 

Miten pehmeät kädet kannattaa pelata Blackjackissa? Tarkastellaan kysymystä pelaajan näkökulmasta suhteessa jakajaan. 

Jaa aina Ässät ja kasit, älä koskaan kymppejä – näin pelaat parit oikein Blackjackissa

Pari Blackjackissa on nimensä mukaisesti käsi, jossa sinulla on kaksi samaa korttia. Esimerkiksi 8-pari, kaksi kuningatarta (QQ) tai vaikkapa kaksi ässää (AA). Miten nämä parit kannattaa pelata? 

Milloin kannattaa tuplata Blackjackissa?

Voit tuplata panoksesi Blackjackissa aina jakajan jaettua sinulle kaksi korttia. Aina se ei kuitenkaan kannata, sillä tuplaamalla kädet, joiden arvo on yli 11  heität rahaa roskiin. 

Milloin sitten kannattaa tuplata?

Pelikortit: kaksi kuningasta

Pieni blackjack-sanasto

· Hit tarkoittaa lisää. Tuolloin pelaaja saa jakajalta yhden kortin lisää.

· Stand viittaa jäämiseen. Tuolloin pelaaja ei ota lisäkortteja, vaan tyytyy nykyisten korttiensa pistemäärään.

· Split viittaa pelaajan saaman parin jakoon. Tuolloin pelaajan kaksi korttia jaetaan kahdeksi erilliseksi kädeksi ja panos tuplataan. 

· Double down viittaa tuplaukseen. Pelaaja tuplaa pelipanoksensa ja saa yhden kortin lisää.

· Surrender Pelaaja saa puolet panoksestaan takaisin, mikäli hän antautuu. On syytä muistaa, ettei tämä sääntö ole käytössä kaikissa pöydissä.

· Insurance Mikäli jakajan näkyvä kortti on ässä, pelaajalta kysytään, haluaako hän mahdollisen vakuutuksen sille, että jakajalla on blackjack. Vakuutus maksaa, eikä siihen kannata langeta, mikäli haluaa taktikoida viisaasti.

Korttien laskeminen – kuinka se tapahtuu?

Blackjackia pelatessa yksi mieltä askarruttavista kysymyksistä on tietenkin se, koska on syytä pelata suurilla ja koska pienemmillä panoksilla.

Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, että mikäli edelliset jaot ovat sisältäneet esimerkiksi neljä kuvakorttia ja kahdeksan pienempää korttia, on seuraavissa jaoissa luultavasti normaalia enemmän kovakortteja.

Hi-Lo-blackjack-kortinlaskusysteemi

Hi-Lo-kortinlaskusysteemiä pidetään yhtenä helpoimmista blackjack-strategioista, jonka omaksuminen sujuu helposti aloittelevaltakin pelaajalta. On kuitenkin päivän selvää, että tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin: kokemusta saa ainoastaan pelaamalla, eikä kukaan ole seppä syntyessään.

Blackjack-ammattilaiset käyttävät pelatessaan vaativimpiin ja monimutkaisempiin strategioihin perustuvia tekniikoita, mutta Hi-Lo-laskenta on yksi harrastelija- ja viihdepelaajien eniten käyttämistä metodeista. Yhdysvaltalaisen matemaatikko Harvey Dubner kehitti Hi-Lo-kortinlaskusysteemin vuonna 1963. Järjestelmän ehdoton vahvuus on se, että sen soveltaminen on helppoa, eikä se edellytä monimutkaisia laskutoimituksia ja loputtomia muistisääntöjä.

Hi-Lo-laskennassa jokaisen kortin arvo on joko -1, 0 tai 1. Kortin arvot menevät siten, että

· korttien ässästä kymppiin arvo on -1
· korttien ysistä seiskaan arvo on 0
· korttien kuutosesta kahteen arvo on +1.

Näitä sääntöjä noudattaen jokainen blackjack-pöytään laitettu kortti vaikuttaa kokonaissummaan edellä mainitulla tavalla. Mikäli kaikki korttipakan kortit lasketaan yhteen Hi-Lo-periaatteen mukaisesti, on tulos 0.

Hi-Lo-laskennan taulukko

Laskentamenetelmän tarkkuus kasvaa luonnollisesti sitä mukaa, mitä enemmän kortteja on nostettu. Vaikka mikään strategia ei tarjoa automaattisesti parempaa tulosta tai syydä itsestään selvästi voittoja, onhan kyse uhkapelistä, kasvattaa se voittomahdollisuuksia.

Pelin aikana kortteja laskettaessa pyrkimyksenä on plussan puolelle pääseminen. Toisin sanoen se, että pakasta lähtee pieniä kortteja, on pelaajan kannalta suotuisaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jakaja ylittää luvun 21 tavallista useammin, pelaaja saa enemmän blackjackeja ja pelaajan lähtökortit ovat korkeampia ja vahvempia. Pöytään istahtaessa laskenta lähtee aina nollasta.

Korttien laskenta aloitetaan niin ikään nollasta, kun pakat sekoitetaan ja käytetyt kortit otetaan takaisin peliin. Nettikasinoilla kortit sekoitetaan lähes poikkeuksetta jokaisen jaon jälkeen. 

Blackjck-strategia ja pelaajana kehittyminen

Sitten, kun Hi-Lo-strategia on hallussa, voi tietämystään soveltaa hieman monimutkaisempiin ajatusrakennelmiin. Näiden myötä pelaajan päässä kristallisoituu se, koska jääminen, luovuttaminen, jakaminen tai tuplaus on kannattavin vaihtoehto. Kaikkien näiden taustalla piilevät numeeriset lainalaisuudet ja mallit, joiden perusteella pelaaja voi parantaa voittomahdollisuuksiaan huomattavasti.

Blackjack kiehtoo pelaajia nimenomaan taitoaspektinsa ansiosta. Pelaaja voi omalla toiminnallaan ja ajatuksenjuoksullaan vaikuttaa tietyssä määrin pelin lopputulokseen.

Tämä poikkeaa huomattavasti slotti- ja arpapeleistä, joissa kyse on puhtaasta sattumasta. Vaikka pelaaja raaputtaisi arpansa tietyssä järjestyksessä tai pysäyttäisi rullat tietyllä hetkellä, on lopputulos joka tapauksessa sama.

Käydään lopuksi vielä yhteenvetona Blackjackin perustoiminnot ja strategian alkeet läpi tiivistettunä. 

· Käytännössä pelin voi tiivistää yhteen valintaan: jäädäkö vai ottaa lisää kortteja.
· Tuplaaminen Blackjackissa kannattaa tietyissä tilanteissa, kun jakajalla on heikko käsi ja pelaajan lähtökäsi on 10 tai 11. 
· Jakaminen – jaa aina ässät ja kasit, älä koskaan kymppejä. 

· Älä ota lisää kortteja sen jälkeen, kun korttiesi arvo on 17.
· Tuplaa tai ota lisää kortteja, kun omiesi arvo on 11 tai vähemmän
· Älä jaa kymppejä.
· Jaa aina ässät. 
· Vakuutus kannattaa ottaa jossain muualla kuin Blackjack-pöydässä. 

Nyt kun olet päässyt alkuun Blackjackin perusteissa, on aika laittaa opit käytäntöön. Suosittelemme lämpimästä hyödyntämään Betsafen uuden asiakkaan tervetulobonuksen kasinolle, jolla saat ensimmäisen talletuksesi tuplana aina 150 euroon asti. 

Esimerkkki: Avaa pelitilin ja teet 100 euron ensitalletuksen. Aktivoimalla bonustarjouksen lisäämme pelitilillesi 100 euroa pelirahaa, jolloin pelikassasi on jo 200 euroa. 

TAGIT

JAA